O naszej jakości świadczy fakt,

że wracają do nas Klienci, a nie produkty.”

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne STOLARZ jest firmą z 30-letnim doświadczeniem, dysponującą nowoczesnym parkiem maszynowym i narzędziowym.

Zobacz więcej

 

Porady

1.Czyszczenie i pielęgnacja okien drewnianych i PCV.

Dwa razy w roku (np. przed latem i zimą) czyścimy okna drewniane wodą i delikatnym detergentem. Dokładnie usuwamy kurz, ślady po owadach i inne zanieczyszczenia.
Należy to robić nie tylko z powodów estetycznych - zalegający brud może spowodować
pojawienie się zielonych alg i grzybów niszczących powłokę lakierniczą.

Większość produktów do czyszczenia szyb zawiera salmiak - jego pozostałości musimy usunąć czystą wodą, a elementy wycieramy do sucha miękką szmatką.

Czyszczenie okien kończymy nałożeniem na drewniane ramy emulsji pielęgnacyjnej.

Profile okienne z PCV firmy Aluplast są produkowane z odpornego na warunki pogodowe, ustabilizowanego i łatwego w pielęgnacji materiału. Profile są dostarczane przez producenta z folią ochronną lub w opakowaniu.

Właściwe czyszczenie wraz z właściwym używaniem dopuszczonych do użytku środków czyszczących decyduje o trwałości i wyglądzie Państwa okien.

Wskazówki te obowiązują zarówno dla białych, jak i dla kolorowych.

Zalecane jest używanie specjalnych środków pielęgnacyjnych firmy Aluplast. Wskazówki odnośnie użycia znajdziecie Państwo bezpośrednio na pojemnikach.

2. Gruntowne czyszczenie.

Przy czyszczeniu Państwa okien z tworzywa sztucznego po montażu należy zwrócić uwagę na:

Mimo staranności robót montażowych mogą zdarzyć się takie zabrudzenia jak: resztki zaprawy, tłuste odciski palców, klej do tapet, odpryski farby itd. Większość zabrudzeń daje się łatwo usunąć.

Resztki zaprawy i odpryski farby można najczęściej usunąć półtwardą łopatką malarską poprzez ostrożne zeskrobanie i starcie na wilgotno. Proszę przy tym zwrócić uwagę, by ostre kamyczki żwirowe z zaprawy nie spowodowały zadrapań na powierzchniach.

Resztki kleju na powierzchni szkła można starannie zeskrobać przystawioną ukośnie żyletką.

Użycie benzyny, rozcieńczalnika, kwasu octowego, zmywacza do paznokci i podobnych środków prowadzi do zniszczenia powierzchni, stąd też nigdy nie wolno ich stosować.

Uwaga: Przy znakowaniu na produkcji nie należy używać mazaków, ponieważ pozostawiają one częściowo bardzo trudne do usunięcia plamy.

3. Zanieczyszczenia ogólne.

Zanieczyszczenia ogólne na gładkiej, nie porowatej i higienicznej powierzchni, spowodowane kurzem i deszczem można szybko usunąć lekkim roztworem środka do mycia. Przy uporczywym zabrudzeniu możliwe jest wielokrotne czyszczenie.

Proszę nigdy nie używać do czyszczenia środków niszczących powierzchnię (rozpuszczających), środków szorujących lub chemikaliów takich jak rozcieńczalnik nitro, benzyna lub podobne. Jeśli na oknach znajdują się zabrudzenia, których nie można usunąć w opisany powyżej sposób, proszę zwrócić się po poradę do najbliższego fachowca lub bezpośrednio do nas.

4. Naładowanie statyczne.

Materiał PCV, z którego wykonane są profile ma skłonność do naładowań statycznych. Skłonność ta ulega wzmocnieniu poprzez polerowanie np. płócienną tarczą polerską.

Producent okien może pomóc tutaj środkiem do czyszczenia zawierającym antystatyki. Zapewnia on likwidację wysokiego statycznego naładowania profili PCV oraz redukuje tym samym skłonność do ponownego zabrudzenia.

5. Konserwacja.

By zachować prawidłowe funkcjonowanie okuć do skrzydeł okien i drzwi należy przeprowadzać przynajmniej raz do roku następujące prace konserwacyjne:

Należy kontrolować w regularnych odstępach czasu zużycie części okuć, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa.
Wszystkie ruchome części należy przesmarować olejem, a miejsca zamykania okuć bezkwasowym smarem lub wazeliną techniczną.

Należy używać tylko takich środków do czyszczenia i pielęgnacji, które nie wpływają negatywnie na ochronę antykorozyjną części okuć.

Państwa okna lub drzwi są zaopatrzone w wysokiej jakości okucia. Obsługa jest prosta i nie sprawia problemów. Mimo tego należy dokładnie przeczytać instrukcję i przestrzegać wskazówek odnośnie obsługi. Proszę przy tym szczególnie zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące niebezpieczeństw i zaniedbań. Proszę przechowywać w każdym przypadku instrukcję obsługi i konserwacji i poinformować także innych użytkowników o jej treści.

6. Wentylacja

Dawniej okna były tak nieszczelne, że dochodziło zawsze do naturalnej wymiany powietrza i usunięcia wilgoci z pomieszczeń mieszkalnych. W przypadku starych okien ta wymiana powietrza odbywa się między innymi w sposób niezamierzony przez nieszczelności.

By obniżyć koszty ogrzewania, zjawiska przeciągu i obciążenie hałasem, zostały skonstruowane okna, które mogą sprostać nowym warunkom. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie ciepła obowiązuje zasada: „inne szczeliny w powierzchniach zewnętrznych przenoszących ciepło muszą być zgodnie ze stanem techniki uszczelnione w sposób trwały tak, by nie przepuszczały powietrza, tym samym przepuszczalność szczelin została ograniczona przez rozporządzenia.

Charakterystyczną wielkością dla okna jest współczynnik infiltracji, wartość „a” (DIN 18 055). Nowoczesne okna posiadają wartość a mniejszą niż 1,0.

Te nowoczesne okna są same w sobie jak i w stosunku do budowli tak szczelne, że nie może odbywać się naturalna wymiana powietrza. Niewystarczająca wentylacja wpływa negatywnie na dobre samopoczucie. Wysoka wilgotność powietrza, które nie jest we właściwym czasie odprowadzona przez wentylację, może spowodować szkody budowlane.

Wynikającej z tego nadmierna wilgotności (tworzenie się pleśni) i jej nieprzyjemnym skutkom można zapobiegać w całkiem prosty sposób.

Zadanie wietrzenia polega według powyższego na tym, by zagwarantować dobre samopoczucie i zapobiec niebezpieczeństwom dla człowieka i budynku.

Wysoka szczelność okien wymaga celowego i zgodnego z zapotrzebowaniem wietrzenia. Z drugiej strony wymiana powietrza w pomieszczeniu w okresie grzewczym jest związana ze stratą (ciepła) energii. Te straty są tym znaczniejsze, im lepsza jest izolacja cieplna powierzchni zewnętrznej budynku.

Poprzez zróżnicowane, odniesione do użytkowania planowanie wietrzenia należy osiągnąć taki efekt, by straty ciepła przez wietrzenie były utrzymywane na możliwie niskim poziomie.

Jako rozwiązanie techniczne dzisiejszy przemysł oferuje wentylatory dozujące z odzyskiem i bez odzysku ciepła, które są integrowane z elementem budowlanym okna. Przy przyrządach z odzyskiem ciepła można według rozporządzeniu o ochronie ciepła uwzględnić odzyskaną energię przy wykazywaniu zapotrzebowania cieplnego.

Jeśli rezygnuje się z tego rodzaju urządzeń technicznych, zaleca się następujący energooszczędny sposób wietrzenia:

Rano wietrzyć wszystkie pokoje 10 do 15 minut (przede wszystkim sypialnię). W ciągu dnia wietrzyć jeszcze trzy do czterech razy (w zależności od zbierania się wilgoci).

Nie uchylać okien, lecz otworzyć je całkowicie; to działanie uderzeniowe gwarantuje intensywną wymianę powietrza w najkrótszym czasie. Podczas wietrzenia skręcić ogrzewanie.

Nie pozwolić spaść temperaturze w pomieszczeniu poniżej + 15°C.

Ten kto zapewnia wystarczającą wymianę powietrza, może oszczędzać przy pomocy nowoczesnych okien koszta ogrzewania i zachować zdrowy klimat w pomieszczeniu. Szybkie i efektywne jest wietrzenie poprzez przeciwległe okna, ponieważ jedno otwarte okno czasami samo nie wystarczy.

Dlatego zalecamy:

Wietrzenie energooszczędne (patrz u góry). Usunąć przeszkody dla prądu powietrza:

Meble odstawić parę centymetrów od ściany; nie zawieszać firan bezpośrednio przed ogrzewaniem, powinny one sięgać tylko do parapetu

Drzwi do mniej ogrzewanych pomieszczeń powinny być zamknięte

Przy wystąpieniu dodatkowej wilgotności przez gotowanie, kąpanie, prysznic itp. wietrzyć częściej, obowiązuje to także w sypialni

Zimą lepiej otwierać okna wiele razy dziennie na krótki czas, niż mieć godzinami uchylone okna. Oszczędza to wiele energii.

Odprowadzać wilgotne powietrze z pomieszczeń zawsze na zewnątrz; nigdy do innych pomieszczeń

Ogrzewanie i regularne wietrzenie jest warunkiem zdrowego klimatu w pomieszczeniu. Zaparowane okna są najlepszym znakiem, że trzeba wywietrzyć.

Suche i bogate w tlen powietrze ogrzewa się szybciej, ogrzewanie funkcjonuje lepiej i otrzymuje się dzięki temu przyjemne ciepło i atmosferę.

7. Kolory: profile kolorowe.

Aktualna paleta kolorów profili znajduje się w cenniku i próbnikach kolorów.

Przy okleinie jednostronnej kolor korpusu podstawowego jest biały, zbliżony do RAL 9016 Przy okleinie obustronnej kolor korpusu podstawowego jest brązowy, zbliżony do RAL 8019.

8. Ochrona powierzchni.

W przypadku profili kolorowych uszkodzenia powierzchni (np. zadrapania, ślady szlifowania i miejsca ucisku) są bardziej widoczne niż na białych profilach. Stąd też zaleca się szczególną staranność w czasie składowania, transportu i przy manipulowaniu profilami.

Wszystkie profile główne (np. ościeżnice, skrzydła, słupki) i niektóre profile dodatkowe są wyposażane na widocznych powierzchniach w folię ochronną. Ma ona chronić powierzchnie przed ewentualnymi uszkodzeniami na warsztacie, w czasie transportu i przy montażu.

Folię ochronną należy usunąć natychmiast po montażu okien na budowie, ponieważ klej folii może w pewnych okolicznościach wskutek działania promieni słonecznych pozostawić ślady na powierzchni profili.

Nowoczesne okno spełnia wiele funkcji i nie służy tylko do zapewnienia oświetlenia i wentylacji:

Okno nadaje kształt elewacji i stanowi ważny element wyposażenia budynku, który wymaga stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

Poza pielęgnacją okuć powinni Państwo zwrócić uwagę na stan powierzchni zewnętrznej, szyb, uszczelek.

W razie potrzeby wszystkie uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić. Do mycia i czyszczenia można stosować tylko takie środki, które nie rysują powierzchni!

9. Przebarwienia z żywicy.

Usuwanie plam żywicznych.

Na drewnianych ramach okiennych (zwłaszcza w jasnych kolorach) mogą się pojawić żółtawe zabarwienia z sęków. Ponieważ drewno jest żywym materiałem, powstawanie plam jest procesem naturalnym i nie oznacza zniszczenia powłok ochronnych.

Plamę żywiczną można zmniejszyć przemywając obszary naokoło sęków miękką szmatką namoczoną w mieszance wody i spirytusu w stosunku 1:1, a następnie przepłukując te miejsca czystą wodą.

Usuwanie kropli żywicy.

Przy szczególnie żywicznych sękach żywica może przesiąknąć przez powłokę i utworzyć kropelki na powierzchni. Nie należy usuwać świeżego wycieku żywicznego, gdyż jego wilgoć i kleistość wskazuje na fakt, że proces przesiąkania jeszcze się nie zakończył. Krople żywicy powinno się pozostawić na powierzchni do momentu ich wyschnięcia i krystalizacji, a następnie ostrożnie usunąć szczotką o naturalnym włosiu, a pozostałości zetrzeć szmatką (zabieg ten najlepiej wykonać podczas renowacji powłok).

Konserwacja okuć

Aktualności

 
 

Zapisz się do Newslettera